• ...Editorial Denes compta amb un fons editorial de més de quatre centenars de títols que abasten les principals matèries de la cultura i estan adreçats a satisfer les inquietuds de qualsevol tipus de lector. I és en aquest objectiu en el qual continuem treballant.

  Francesc Ferrer
  Editor

  Veure més

  Foto: Sena

  http://www.editorialdenes.tk/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=96
 • CATÀLEG INFANTIL
  Una gran varietat de llibres en les distintes col·leccions on els més menuts podran deixar volar la seua imaginació amb els diferents contes i històries que els ajudaran a conéixer millor els nostres costums i la cultura de la nostra terra.

  Veure més

 • Ara en la nostra Llibreria Denes, demana'ns qualsevol llibre que estigues buscant i nosaltres te'l servim a casa. No pots perdre't esta gran oportunitat de fer la compra dels teus llibres còmodament des de casa. Els rebràs a ports pagats i sense recàrrec.

  ENTRAR A LA LLIBRERIA

  SOL·LICITAR UN LLIBRE

 • Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra només pot ser realitzada amb l'autorització dels seus titulars, tret de l'excepció prevista per la llei. cal dirigir-se a CEDRO si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment de les nostres obres. www.conlicencia.com Tel: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
 • Aquest hivern, al Denes trobaràs el llibre que desitges ...


  Denes amb tu.

Veure mès

Comerç amic

Editar un llibre

PDF Imprimeix Correu electrònic

Enviament del manuscrit

L'editorial necessita una còpia en paper o en arxiu informàtic de l'original junts amb les dades personals de l'autor per iniciar el treball. Els treballs que s'envien per correu postal aniran dirigits a: C / Arts Gràfiques - Edició de textos. Els manuscrits rebuts passaran pel filtre del gabinet de lectura d'Editorial Denes, que decidirà la seva possibilitat d'edició i orientarà a l'autor sobre la manera més adequada de dur aa terme (nombre d'exemplars, característiques tècniques dels mateixos ...).

 Si vols rebre una valoració detallada de lectura amb independència de si edites el llibre com si no, punxa ací. L'autor, rebrà igualment l'anàlisi de l'obra, incidint en el que es pot millorar. Es farà èmfasi en els aspectes estilístics, temàtics, narratius, estructurals i de composició de l'obra. Si un cop rebuda la valoració, decideixes editar el llibre amb nosaltres, en el pressupost es descomptarà el cost de la valoració.

 

Elaboració de pressupost

El departament comercial d'Editorial Denes realitzarà un pressupost d'edició (gratuït i sense compromís) personalitzat per a cada manuscrit. El pressupost del seu llibre dependrà del nombre de pàgines editades que conforme El pressupost inclou els costos de maquetació, disseny de coberta, correcció estilística, gramàtica i tipogràfica del text, així com la impressió dels exemplars.

 Si el llibre que vol editar té característiques especials, pel que fa al format, tapa dura, solapes o la inclusió de il.lustracions a tot color, el pressupost indicarà aquests aspectes.

 

Contracte

En el cas d'arribar a un acord, autor i editor formalitzaran un contracte detallat de les condicions del treball. El contracte específica les característiques tècniques del llibre, els terminis de producció, les condicions de distribució, la forma de pagament, i les condicions legals i de compliment per ambdues parts. 

 

Material a aportar per l'autor

Serà necessària una còpia impresa de l'obra, fotografia de l'autor / a per a la coberta, una breu autobiografia i el comentari o sinopsi de l'obra. Aquest material anirà acompanyat d'una còpia en suport informàtic, tipus Word o processador de textos similar, i d'una foto de portada, així com qualsevol altre tipus de material reprogràfic que inclogui l'obra.

 

 Edició del llibre

Aquesta fase del procés inclou la maquetació de l'interior del llibre, el disseny de la portada i contraportada, la correcció del text (ortogràfica, tipogràfica i d'estil) i la impressió dels exemplars. Abans d'enviar el treball a impremta, l'autor rebrà les galerades en paper per a revisar-les. No s'efectua cap procés d'impressió fins que l'autor no dóna el vistiplau a les proves del llibre.

 

Entrevista Aldara

Agenda

«   gener 2018   »
dididididididi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

more ...

Qui està en línia

Tenim 10 visitants en línia

Libro de libros

Drets legals: